A BRG mozdonyantenna bemutatása

Különleges URH antennák - I. rész

Az egykori Budapesti Rádiótechnikai Gyár (BRG) az URH adó-vevők mellett a hozzájuk szükséges antennák gyártásával is foglalkozott. Sajnos az üzem már közel három évtizeddel ezelőtt megszűnt, de a termékeinek egy része több helyen (pl.: MÁV) még a mai napig is megtalálható. A gépjárművekre, ill. bázisállomásokra tervezett antennák mellett speciális felhasználási helyekre szánt modellek is szerepeltek a termékpalettán. Ezek közé tartozott a BRG "1S00-112" típusjelű antenna is, amelynek hangzatosnak éppen nem mondható elnevezéséről bizonyára nem a marketingesek, hanem a mérnökök döntöttek. :)

A nehezen megjegyezhető típusszáma miatt a szakemberek egyszerűen csak "mozdonyantenna"-ként hivatkoznak rá. Felmerülhet a kérdés, hogy a vasúti járműveken miért nem a szokványos antennákat alkalmazzák? A választ Dr. Czére Béla: A vasúti technika kézikönyve c. művének 2. kötetéből kapjuk meg:

"...figyelembe véve a villamos vontatást, az élet- és berendezésvédelem követelményei miatt olyan konstrukció kialakítása indokolt, amelyek érinthető fémrészei a vontatási feszültség szempontjából állandóan össze vannak kötve a mozdony üzemszerűen sínpotenciálon levő fémvázával. Az antennában e célból alkalmazott keresztmetszet méretezésekor abból indultak ki, hogy az antenna a felsővezeték átíveléséből vagy szabálytalan belógásából keletkező földzárlatot is levezethesse a berendezés és az azt kezelő személy (mozdonyvezető) veszélyeztetése nélkül..."

A VHF sávra készített, függőleges polarizációjú mozdonyantenna 136...174 MHz között hangolható be. Típusát tekintve "tetőkapacitással rövidített hurokdipól"-ként jellemzi a gyári leírás. Az antenna ellensúlyát a mozdony külső fémfelülete adja. A felső rész - amely formája alapján leginkább egy vasalótalpra emlékeztet - közelebbről megnézve két elemből áll: a fixen rögzített darabhoz csavarkötéssel kapcsolódik egy másik, lyukakkal ellátott lemez. A felszerelés során a két lemez együttes felületének nagysága határozza meg az üzemi frekvenciát. A két lemez teljes összetolásával a 155...177 MHz-es, míg széthúzásukkal a 136...145 MHz-es tartományban lesz használható az antenna. A köztes értékek a gyár által készített rajz alapján állíthatóak be:


A fekete-fehér rajzok az 1982-ben kiadott "Mobil antennák" c. BRG kiadványban jelentek meg, amely HG5VR (Nándi) gyűjteményéből digitalizálva került fel az internetre. Köszönet érte!

2019. 03. 21.
Szegecs