Az „analóg” APRS üzemmód beállítása & használata

Anytone AT-D878UVII Plus DMR rádión…


Az olcsón beszerezhető, ennek ellenére bőséges szolgáltatásokkal rendelkező Anytone AT-D878 UVII Plus egyik fő extrája a digitális mellett az „analóg” APRS üzemmód támogatása — mind adásban, mind vételben. Nem véletlenül került idézőjelbe az „analóg” jelző, hiszen az APRS alapvetően egy digitális adatátviteli szabványt jelent, amelyet napjainkban amatőr mozgó, és helyhez kötött rádiókészülékek, ill. időjárásállomások használnak információk elküldésére. (Arról, hogy mi is az az APRS, mire használható a gyakorlatban közérthető magyarázatot ad az a qrp.hu portálon megjelent ismertető, amelyet ide kattintva új ablakban lehet elolvasni.)
A későbbiek során megjelent digitális URH rendszerek (D-Star, ill. C4FM) is rendelkeznek hasonló adatküldő funkcióval, ám ezek nem kompatibilisek a régi APRS rendszerrel. Valahogy viszont meg kellett különböztetni őket egymástól, ezért a D-Star, ill. C4FM rádióknál DPRS rövidítést vezettek be, míg a klasszikus (FM-es URH rádiót, és modemet tartalmazó) APRS-t „analóg” előtaggal látták el. Műszakilag szabatosabb lenne ez utóbbira inkább a „hagyományos”, vagy „klasszikus” jelzőt használni, ám mivel a külföldi szakirodalmak, és a készülékgyártók többsége is analóg APRS-t említ az elektronikus, ill. nyomtatott kiadványokban, így úgy éreztem, hogy kénytelen vagyok ehhez igazodni.

Mint minden DMR rádió, úgy a D878 is „üresen”, — vagyis csatornabeállítások nélkül érkezik, ez a feladat a felhasználóra vár. Ennek megfelelően az analóg APRS táviratok küldéséhez, ill. fogadásához is szükség van pár egyszerű beállításra. Tekintsük át, mik is ezek!
Első lépésben a rádiót csatlakoztatni kell ahhoz a PC-hez, amelyre korábban már fel lett telepítve a programozáshoz szükséges gyári CPS program. Az indítást követően olvassuk ki a rádió aktuális beállításait, és biztonsági okokból le is mentsük is le a számítógépre.


Az APRS üzemmódhoz dedikált csatorna beállítása

Keressünk egy szabad csatornát (a saját készülékemen a 100-ast választottam), majd dupla kattintással nyissuk meg a beállítási felületet!
A Channel Name mezőbe kerül az a név, ami majd a rádió képernyőjén is meg fog jelenni, amikor ez a csatorna lesz kiválasztva — ez értelemszerűen APRS lett.
Receive/Transmit Frequency: vételi, ill. adási frekvenciák. Európában az APRS üzemmódra egységesen a 144,800 MHz van kijelölve.
Az APRS RX mező legyen kipipálva!
A Channel Type „A-Analog” — ezt kiválasztva a digitális üzemmódokhoz tartozó beállítási lehetőségek egyből inaktívvá (szürkévé) válnak.
Transmit power: kimenő teljesítmény (igény szerint állítható be): a nagyobb teljesítmény jobb „lefedettséget”, a kisebb pedig hosszabb akkuidőt biztosít. Ez utóbbi pl. külső tápos üzemeltetésnél nyilván nem szempont.
Band With: 12,5 kHz-es (keskenysávú) üzemmód legyen kiválasztva!

APRS csatorna beállítása
APRS Report type: „Analog”
Analog APRS PTT Mode: ebben a pontban az állítható be, hogy az APRS távirat elküldése a PTT gomb megnyomásakor, vagy annak elengedésekor történjen. Mivel ezen a frekvencián nem megengedett a beszédátvitel — tehát a PTT-t tényleg csak arra használjuk, hogy elküldjük a saját táviratunkat — így ennek az opciónak különösebb szerepe nincs. A saját készülékemen „Start of Transmission”-t választottam.
A beállítási ablak alsó részében az „Analog” csoportban ellenőrizzük, hogy a CTCSS/DCS Encode/Decode, valamint az Optional Signal mezők értéke „Off”, — vagyis kikapcsolt állapotú legyen!
OK-zzuk le a változtatásokat, és készítsünk egy új mentést a beállításokról!


Az „analóg” APRS üzemmód finomhangolása

Miután a fentebb bemutatott módon dedikáltunk egy csatornát az „analóg” APRS üzemmódhoz, hátra van még a finomhangolás, amelyet a CPS program főmenüjének fastruktúrájában az APRS pontot kiválasztva tehetünk meg.
A saját távirataink kiküldése kétféle módon lehetséges:

a) manuálisan indítva a PTT gomb megnyomásával;
b) automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, előre meghatározott időközönként.

A bal felső sarokban a Manual TX Interval(s) mezőben az a várakozási idő adható meg, amin belül akkor sem küld újabb táviratot a rádió, ha többször nyomjuk meg a PTT-t. Ennek olyan csatornán lenne értelme, ahol a beszéd mellett APRS forgalmazás is történik, és zavaró lenne, ha ugyanazon személy minden megszólalásakor kimenne a teljes adatfolyam. Mivel EU-n belül dedikált csatorna van az APRS-re, a fónia frekvenciákon pedig nincs adatforgalmazás, így ennek a beállításnak esetünkben nincs komoly szerepe.
Az APRS Auto TX Interval(s) mezőben pedig az az idő adható meg, aminek elteltével a rádió automatikusan ki fogja küldeni a táviratunkat, akkor is, ha nincs kézzel indított adás. Ez kifejezetten hasznos pl. autóban, menet közben üzemeltetve, mert nem kell balesetveszélyes módon kézzel nyomkodni a rádiót. De szintén kényelmes lehet egy kitelepülés során is, mert az egyéb rádiós tevékenységekre tudunk koncentrálni.
Kérdés, hogy mekkora várakozási időt állítsunk be? Túl gyakorit nem érdemes, mert esetleg zavarjuk mások APRS forgalmazását, túl ritkát meg azért nem, mert — leginkább mozgó állomás esetén — a másik állomás időközben elhagyja a vételkörzetünket. Véleményem szerint autóban üzemeltetve a 2…3 percre állított érték megfelelő lehet, míg telepített állomásnál a jóval ritkább (akár 10…20 perces) intervallum is reális lehet.
A Fixed Location Beacon mező „OFF” állásában a rádió a beépített GPS által szolgáltatott valós koordinátánkat küldi ki a táviratban, míg „ON”-ra állítva az alatta, a dd.ddddd mezőben (általunk manuálisan) megadott értéket (amely adott esetben teljesen mást mutat, mint a valódi pozíciónk) fogja elküldeni. Mozgó állomásnál mindenképp érdemes a GPS által szolgáltatott adatokat használni, ám egy hosszú időre fix helyszínre telepített rádió esetén meggondolandó lehet a kézzel beállított pozíció használata — ezáltal kikapcsolhatóvá válik a GPS, amely érezhető energiamegtakarítást jelent akkus üzem esetén.
Az analóg APRS funkciók beállítása
Segítség a fenti képernyőképen sárgával keretezett mezők kitöltéséhez: a TOCALL kezdetű mezőket nem kell módosítani, a Your Call Sign mezőbe kerül a saját hívójelünk. A Your SSID mezőben egy olyan utótagot adhatunk meg, amellyel együtt megjelenik majd a rádió az APRS hálózatban. Ennek akkor van értelme, ha több készülékünk is van (pl. hotspot, időjárás állomás, stb.), így ezek megkülönböztethetővé válnak egymástól. Az APRS Symbol Table és Map Icon karakterek segítségével határozható meg az, hogy a hívójelünk mellett milyen ikon jelenjen meg az aprs.fi térképen. A kódtáblázat megtalálható a Google-ben az „APRS symbol table” szavakra keresve. A képen látható / és | jelek egy futó emberalakot határoznak meg, amely kézi rádió esetén ajánlott beállítás lehet.
Az Enter Your Sending Text mezőbe írhatjuk azt az üzenetet, amely majd megjelenik az általunk küldött táviratok szövegrészében, ill. ha sikerül feljutnunk egy kapuállomáson keresztül a hálózatra, akkor az aprs.fi oldalon is. Figyeljünk arra, hogy ékezetes karakterek ebben a mezőben ne szerepeljenek! Az Ana Aprs TX értékét állítsuk Narrow-ra (keskenysávos üzem)!
Hozzáférés a rádió által begyűjtött APRS adatokhoz

Az AT-D878 (az előzőleg megfelelően beállított csatornán történő üzemeltetése alatt) folyamatosan rögzíti az APRS adatokat a saját memóriájába. Ezekhez kétféleképpen férhetünk hozzá: megtekinthetjük őket közvetlenül a készülék képernyőjén az APRS menü -> ANA APRS Info pont alatt, ahol időrendi sorrendben listázva megtaláljuk a sikeresen dekódolt adatokat. Alapból a küldő hívójele, és a dátum látszik, de kiválasztva az adott bejegyzést, megtekinthető a többi rögzített adat is. A feleslegesnek ítélt bejegyzések egyesével, vagy csoportosan is törölhetőek.
APRS távirat megtekintése Anytone készüléken

Mivel az Anytone nem tartalmaz SD-kártya foglalatot, így ha szeretnénk lementeni az APRS „táviratokat”, akkor szükségünk lesz egy PC-re, amelyre telepítve van a rádió programozásához letölthető CPS szoftver. Az adóvevő csatlakoztatását, majd az adatok kiolvasását követően a CPS program Tool menüjének -> APRS Information manager pontjában jeleníthetőek meg táblázatba rendezve a készülék memóriájában található APRS táviratok.
APRS táviratok megtekintése szoftverből
A sárga nyíllal jelölt csúszkát oldalra tolva a dekódolt táviratok többi mezője is láthatóvá válik.

Ugyanitt van lehetőségünk az adatok exportálásárara is, amely történhet a rádió saját formátumába, ill. szabványos csv fájlba is. Utóbbit aztán tetszőleges irodai programcsomag táblázatkezelőjével (pl. MS Excel, megnyithatunk, szerkeszthetünk, átkonvertálhatunk pdf, stb., stb.
Amennyiben a vett táviratokban található koordinátákat szeretnénk más alkalmazásokban felhasználni (pl. Google Maps), figyeljünk a helyes formátumra is!
A csv-ben exportált log-ban ugyanis ehhez hasonlóan szerepelnek a koordináták: 4811.24N 01625.79E.
A Google Maps, ill. más térképszoftverek átlal várt formátum pedig az alábbi: 48°11.24'N 16°25.79'E.
Érdekesség, hogy a rádió kijelzőjén visszanézve a logokat, nincs ilyen probléma: csak az exportált állományban. Remélhetőleg egy későbbi firmware módosítás során ezt javítja majd a gyártó.2023.08.30-09.28.
Legutóbbi módosítás: 2023.10.15.
Szegecs