A BRG mozdonyantenna bemutatása

Különleges URH antennák — I. rész

Az egykori Budapesti Rádiótechnikai Gyár (BRG) az URH adó-vevők mellett a hozzájuk szükséges antennák gyártásával is foglalkozott. Sajnos az üzem már közel három évtizeddel ezelőtt megszűnt, de a termékeinek egy része több helyen (pl.: MÁV) még a mai napig is megtalálható. A gépjárművekre, ill. bázisállomásokra tervezett antennák mellett speciális felhasználási helyekre szánt modellek is szerepeltek a termékpalettán. Ezek közé tartozott a BRG „1S00-112” típusjelű antenna is, amelynek hangzatosnak éppen nem mondható elnevezéséről bizonyára nem a marketingesek, hanem a mérnökök döntöttek. ☺

BRG mozdonyantenna
A nehezen megjegyezhető típusszáma miatt a szakemberek egyszerűen csak „mozdonyantenna”-ként hivatkoznak rá. Felmerülhet a kérdés, hogy a vasúti járműveken miért nem a szokványos antennákat alkalmazzák? A választ Dr. Czére Béla: A vasúti technika kézikönyve c. művének 2. kötetéből kapjuk meg:

„…Figyelembe véve a villamos vontatást, az élet- és berendezésvédelem követelményei miatt olyan konstrukció kialakítása indokolt, amelyek érinthető fémrészei a vontatási feszültség szempontjából állandóan össze vannak kötve a mozdony üzemszerűen sínpotenciálon levő fémvázával. Az antennában e célból alkalmazott keresztmetszet méretezésekor abból indultak ki, hogy az antenna a felsővezeték átíveléséből vagy szabálytalan belógásából keletkező földzárlatot is levezethesse a berendezés és az azt kezelő személy (mozdonyvezető) veszélyeztetése nélkül…”

BRG mozdonyantenna V43-as mozdonyon.
A VHF sávra készített, függőleges polarizációjú mozdonyantenna 136…174 MHz között hangolható be. Típusát tekintve „tetőkapacitással rövidített hurokdipól”-ként jellemzi a gyári leírás. Az antenna ellensúlyát a mozdony külső fémfelülete adja. A felső rész — amely formája alapján leginkább egy vasalótalpra emlékeztet — közelebbről megnézve két elemből áll: a fixen rögzített darabhoz csavarkötéssel kapcsolódik egy másik, lyukakkal ellátott lemez. A felszerelés során a két lemez együttes felületének nagysága határozza meg az üzemi frekvenciát. A két lemez teljes összetolásával a 155…177 MHz-es, míg széthúzásukkal a 136…145 MHz-es tartományban lesz használható az antenna. A köztes értékek a gyár által készített rajz alapján állíthatóak be:
Hangolási lehetőségek

A fekete-fehér rajzok az 1982-ben kiadott „Mobil antennák” c. BRG kiadványban jelentek meg, amely HG5VR (Nándi) gyűjteményéből digitalizálva került fel az internetre. Köszönet érte!
Pataki Tamás információi alapján a legelső BRG mozdonyantennák gyárilag fixre hangolt kivitelben készültek: ezeknél a „vasalótalpat” egyetlen lemez alkotta, a fenti rajzon szereplő, szétcsavarozható (és ezáltal tetszőleges frekvenciára hangolható) típus csak később jelent meg a kínálatban.


2019. 03. 21.
Frissítve: 2024.01.16.

Szegecs