A PMR rádiózás rövid történelme

1997

A Postai és Távközlési Igazgatások Európai Értekezlete (angol neve: European Conference of Postal and Telecommunications Administrations — amelynek francia fordításának kezdőbetűiből származik az ismertebb CEPT rövidítés) 1997 áprilisában határozatot hozott egy új — a 446 MHz-es frekvencia környezetében található — sáv kijelöléséről.

1998

1998 novemberében 98(25)-ös számú határozattal kijelölte az 446.0-446.1 MHz tartományt az analóg rendszerű PMR rádiók számára.
Két másik határozat is született ugyanekkor: az egyik lehetővé tette a készülékek külön engedély nélküli használatát, a másik pedig rögzítette a műszaki paramétereket, valamint a készülékek szabad mozgását a tagországok között. Elsőként Írország ültette át a határozatokat saját jogrendjébe 1998. április elsejei hatállyal. Ezt követte az Egyesült Királyság, 1999 áprilisában.
Hazánkban a Kormány 221/1999. (XII. 29.) Korm. rendelete a Frekvenciasávok Nemzeti Felosztási Táblázatának megállapításáról emelte jogrendbe.

2005

Mivel az eredeti határozatban szereplő 8 db frekvencia még a műszaki korlátozások ellenére (max. 0,5 W kimenő teljesítmény, fix antenna) is gyakran kevésnek bizonyul(t) — főleg nagyvárosi környezetben — ezért 2005 októberében a CEPT (05)02 határozatával a 446,1–446,2 MHz tartománnyal bővítették ki a PMR sávot — azzal a megkötéssel, hogy ebben a felső tartományban csak digitális üzemmódú (DMR/dPMR) készülékek használhatóak.

2015

2015 júliusában a (15)05-ös határozat 8-ról 16-ra bővítette a használható analóg csatornák számát, ami a gyakorlatban annyit jelent, hogy a 446,1–446,2 MHz tartomány is használható analóg készülékekkel.

2018

A PMR rádiózás rövid története során egyelőre a legutolsó dátum 2018 január: ekkortól már az alsó 8 csatorna is használható digitális üzemre is.

A jelenleg külön engedély, és díjfizetés nélkül használható adóvevők frekvenciái egy külön lapon tanulmányozhatóak.

2018.07.03.