A CEPT PR27-ről röviden

Kedvezményeket, de jelentős megszorításokat is hozott a 2002-től hatályba lépett jogszabály…

A ’90-es évek közepéig Európában a CB-rádiózás szabályozása az „ahány ház — annyi szokás” elvet követte. Országonként eltért a használható csatornák száma, az engedélyezett üzemmódok fajtája, a maximális kimenőteljesítmény, illetve abban sem volt egység, hogy a CB rádió használatát egyedileg kellett engedélyeztetni, vagy csak bejelentési kötelezettség vonatkozott rá.
Egy külföldi út során az utazó sosem lehetett 100%-ig biztos abban, hogy a CB rádiójának használatával nem követ-e el szabálysértést az adott országban.
Ahogyan a jog számos más területén, úgy a hírközlés szabályozásában is szükségessé vált az egyes tagországok előírásainak harmonizálása. A CB rádiózás egységesítése több lépcsőben történt (1991., 1994., 1996., 2001.), az átállásra viszonylag hosszú türelmi időket szabtak. Az 1996 tavaszán elfogadott,  „CEPT PR27” néven ismertté vált határozattal egységesítették a műszaki követelményeket, ill. az aláíró tagországok vállalták a CB rádiók egyedi engedélyeztetési kötelezettségének eltörlését. Némi üröm volt az örömben, hogy ezzel párhuzamosan 4 wattra korlátozták az engedélyezett legnagyobb kimenőteljesítményt, és kizárólag FM üzemmódot, valamint a középső 40 csatorna használatát tették lehetővé — ezáltal jelentősen lecsökkentették a CB rádiók hatótávolságát. Sokan egyből a CB rádiózás halálát vizionálták. Az ettől kezdődően gyártott, és az előírásoknak megfelelő készülékeket „CEPT PR27” jelzéssel látták el — ezek az egyezményt elfogadó országokban szabadon használhatóvá váltak, a nagyobb tudású (így Európában legálisan nem használható) típusokat pedig „Export” megjelöléssel kellett ellátni.

A HIF igyekezett minél szélesebb körben, időben tájékoztatni a felhasználókat a közelgő változásokról — az alábbi közlemény több országos napilapban is megjelent a 2001-es év folyamán:
HIF közlemény a CEPT PR27 érvénybelépéséről
„2002 januártól csak a CEPT PR 27 felirattal ellátott, negyvencsatornás, FM (frekvenciamodulált) üzemmódú, 4 W teljesítményű CB rádiók használhatók.
2002. január 1-től a fentiektől eltérő (nagyobb csatornaszámú és teljesítményű, AM és SSB adásmódú) CB berendezések már nem tarthatók üzemben. Üzemeltetésük 2002. január 1-től szabálysértésnek minősül!
Az Európai Postai és Távközlési Hatóságok Szervezete (CEPT) 1991-ben határozta meg a szabadon felhasználható és korlátozás nélkül mozgatható polgári sávú (Citizen Band) rádió-berendezések műszaki feltételeit. [...] A Hírközlési Főfelügyelet (HIF) már 1993-tól nem engedélyezi a CEPT előírásoktól eltérő rádiók gyártását, behozatalát és forgalmazását. A nem CEPT normás készülékek használatának 2002. január 1-től való tilalmáról a HIF 1996-ban a CB engedélyek országos felülvizsgálatakor értesítette az érintetteket. Az európai országok egy része már 2000. január 1-től megtiltotta a szóban forgó készülékek használatát, a felhasználók már ekkor szembesültek a korlátozás tényével a kiviteli engedély megtagadása, illetve az illetékes ország hatóságainak eljárása alapján.”


A HIF tájékoztatóján kívül a CB rádiózáshoz valamilyen módon kapcsolódó szakmák folyóirataiban is jelentek meg tájékoztatások, az alábbi pl. a Taxisok Világa 2002 januári számában:

Cikk a Taxisok Világa c. magazinban.
„Főleg vidékről telefonáltak, hogy igaz-e a hír, miszerint 2002. január 1-től a nem CEPT szabványos készülékeket nem lehet használni. Nos, ami a CB-ket illeti, hivatalos válasz jelent meg a lapban a Hírközlési Főfelügyelet részéről, hogy ettől az évtől a régi típusok használata szabálysértésnek minősül. Csak emlékeztetni kívánjuk olvasóinkat, hogy e témában évekkel ezelőtt interjúkat jelentettünk meg arról, hogy ez az intézkedés várható, és akiket érint, azok készüljenek fel a változtatásra. Jó magyar szokás szerint az információt szinte mindenki elengedte a füle mellett, „hol van az még" felkiáltással. Majd az utolsó hónapokban kezdtek kapkodni, főleg vidéken.”

Ugyanebben a számban egy lehetséges megoldást kínáló közlemény is napvilágot látott:
„Mezítlábasok [taxi társasághoz nem tartozó, független vállalkozók — a szerk.] figyelem! Mint ismeretes, a CB-rádiózás lehetősége január 1-jétől megszűnt. Ezt követően csak ún. CEPT engedélyes rádiók használhatók, ezek kizárólag FM üzemmódban működnek. Az eddigi tapasztalatok szerint nem alkalmasak arra, amire eddig a CB-t használtuk (maximum egy walkie-talkie tudásával rendelkeznek). A jelenlegi CB-rádiók sem változatlan, sem átalakított formában nem felelnek meg a követelményeknek. Az információcsere és a kapcsolattartás további lehetőségét megteremtve — az igények felmérése után — a BTI-ben URH-frekvenciát tudunk biztosítani tagjainknak. Korlátozott számban készülékek is rendelkezésre állnak. Bővebb információk a BTI irodában, hétfőtől csütörtökig, 10-16 óráig.”


Nem mindenki vette azonban figyelembe a megváltozott szabályokat — ezt tanúsítja az a levél, amellyel a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala kereste meg évekkel később a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarát, valamint a Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetségét. A levelet a Taxisok Világa folyóirat 2006 januári számában is közzétették:
Az NHH levele a fuvarozói érdekképviseleteknek.

„Tájékoztatjuk Önöket, hogy Magyarországon a több éve érvényben lévő szabályzás szerint a 27 MHz-es sávban csakis CEPT PR 27 előírásoknak megfelelő, frekvencia, vagy fázis modulációs rádióberendezéseket lehet használni. [...] A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala által végzett rádiófrekvenciás mérések, valamint helyszíni ellenőrzések azt mutatják, hogy a teherfuvarozók egy része még mindig használ 27 MHz-es sávban amplitúdó modulációs CB eszközöket. A méréseinket más EU tagállam hírközlési hatósága is megerősítette és zavarbejelentést tett Hivatalunknál, hiszen az EU-ban ezen sáv felhasználási szabálya egységes.
Hasonló esetek elkerülése érdekében kérjük a Tisztelt Kamarát, hogy tagjait tájékoztassa a CB készülékek alkalmazási feltételeiről a hasonló zavartatási problémák elkerülése érdekében.
A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala már eddig is végzett több helyszíni ellenőrzést. A nem megfelelő CB berendezéseket szabálysértési eljárás keretében elkoboztuk, valamint pénzbírságot szabtunk ki. Az ellenőrzéseket tovább folytatjuk és hasonló szigorral járunk el a jogszabályt megsértőkkel szemben. Külföldön elkövetett szabálysértés esetén az adott ország jár el saját törvényei szerint, amelyek súlyosabb szankciókat is alkalmazhatnak a hazaiaknál.
Javasoljuk, hogy azon fuvarvállalók, akik nem biztosak CB berendezésük megfelelőségéről, ellenőriztessék azt szakszervizekben Akik pedig nem megfelelő rádióval rendelkeznek, szereljék ki a szabálysértés elkerülése érdekében. Tisztelettel: Czuczy András osztályvezető”Az FM üzemmód kizárólagossága egészen 2012-ig tartott: ekkor meglepő módon — feltehetően a készülékgyártók nyomására — újra engedélyezték az amplitúdó modulált adásmódot a CB sávban, ezzel párhuzamosan pedig az egyoldalsávos (SSB) üzemmód is ismét használhatóvá vált — előbbi 4, utóbbi max. 12 watt teljesítménnyel. A régi (CEPT-PR27 előtti) adó-vevők (pl. Grant, Stalker) azonban továbbra sem használhatóak legálisan — akkor sem, ha visszaszabályozzák a kimenőteljesítményüket.
Az AM, ill. SSB üzemmódot is tudó rádiók közül csak az újonnan gyártott, ún. egyedi típusengedéllyel rendelkező rádiók használhatóak. Ezek közé tartozik — a teljesség igénye nélkül — a President Grant II, a Jackson II, a McKinley 12/24 V, vagy épp az Albrecht AE5890EU.

A korabeli újságcikk részletek az Arcanum Digitális Tudománytárból származnak. Köszönet nekik a régi anyagok digitalizálásáért, ill. kereshetővé tételéért!

2020.10.28-11.19.
Szegecs