FSK kódkiíró taxisok számára

Select Gmk. — TH-1000 típus

TH-1000 Select típusú FSK kódkiíró
Előzmények
A hazai taxiszolgáltatásban forradalmi újításnak számított az URH rádiók megjelenése a fuvarközvetítésben. 1982-ig csak az állami tulajdonú Főtaxi, ill. a Volántaxi állt az utasok rendelkezésére. Ezt követően jelentek meg a piacon a magántaxisok, akik saját kommunikációs rendszerüket — megfelelő anyagi háttér hiányában — nem URH, hanem CB rádiókkal valósították meg.
A diszpécserek által felkínált címekre a taxisok kezdetben a hívójelük (kocsiszámuk) rádióba történő bemondásával jelentkezhettek. Forgalmasabb időszakokban komoly hangzavart okozott az, ahogyan a címekre vadászó sofőrök egymást elnyomva igyekeztek mindenki másnál hangosabbak lenni. A diszpécsereknek jelentős megpróbáltatás volt a hangzavarból „kihámozni” a leggyorsabb jelentkező hívószámát, ill. naphosszat hallgatni a sofőrök kiabálását. Nem egyszer fordultak elő részrehajlások is, amikor (legtöbbször ajándék, vagy csúszópénz hatására) egy-egy diszpécser akkor is az általa favorizált taxist vélte a leggyorsabbnak, amikor valójában más lett volna a „nyertes”. Ahogy nőtt a társaságok taglétszáma, egyre égetőbb kérdéssé vált a rádióforgalmazás megreformálása.
A Budataxinál, és a City-nél 1987-ben kezdték bevezetni az URH-s címkiadást — párhuzamosan megtartva a korábbi CB-s rendszereiket is. Tisztában voltak vele ugyanis, hogy csak az URH alkalmas profi színvonalú szolgáltatáshoz, de azt is nagyon jól tudták, hogy a „fokozottan árérzékeny” taxisokat nem lehet rávenni arra, hogy egyik napról a másikra cseréljék le rádiójukat, ill. antennájukat.

Ugyanebben az évben a Volán Elektronika leányvállalattól Dávid Zoltán fejlesztő és egyik műszerész munkatársa kiváltak azért, hogy létrehozzák a Select Gazdasági Munkaközösséget, amelynek fő profiljául szelektív hívórendszerek fejlesztését, gyártását, valamint rádiókészülékek javítását választották.
Kifejezetten a hazai taxis cégek számára alkották meg azt az FSK kódolást használó rendszerüket, amely lehetővé tette, hogy a gépkocsi URH rádiójába utólag beépített áramköri panel a kézibeszélő adásgombjának megnyomásakor hangjelként kisugározza a jármű előzőleg beprogramozott, egyedi azonosító kódját. Ezt követően a diszpécseri oldalon — a kód visszaalakítását követően — egy kijelzőn megjelenik az azonosítószám. Így lényegesen csendesebbé váltak a rádiócsatornák, megszűntek a részrehajlások, ill. az azzal való gyanúsítgatások is. Az FSK rendszer előnye még az is, hogy az azonosító kiküldése, és dekódolása lényegesen gyorsabb és zavarvédettebb lehetett, mint az akkortájt már más helyeken alkalmazott rendszerek.
Ebben a cikkben a TH-1000 típusú FSK dekóder készülék kerül bemutatásra.


Működés

A kijelző 2 számmezőt tartalmaz. Egy-egy mezőben maximum három számjegy jeleníthető meg — így a rendszerben alkalmazható legkisebb azonosítószám az 1, míg a legnagyobb a 999. Normál állapotban mindkét számmező sötét: mindössze a kettőt elválasztó piros LED világít —  jelezve az eszköz működőképességét.
Amikor a készülék sikeresen dekódol egy FSK kódot az megjelenik a bal oldali számmezőben. Ilyenkor egy rövid időablakon belül hiába érkezik új kód, az nem jelenik meg a kijelzőn — ez biztosítja azt, hogy a diszpécsernek legyen ideje leolvasni a leggyorsabb jelentkező azonosítószámát.
Az FSK kódkiíró működés közben.
Amennyiben az időablakon kívül újabb kód érkezik, akkor a korábban a bal oldali mezőben szereplő szám átkerül a jobb oldalra, míg az újonnan dekódolt szám a bal oldalon jelenik meg.
A továbbiakban érkező új kódok a fent leírt módon mindig „egy hellyel jobbra tolják” a korábbiakat. A készülék tetején látható — utólagosan beépített — nyomógomb első megnyomásra a bal oldali számmezőt törli, a korábban esetleg ott lévő számot pedig átteszi a jobb oldalra. Újbóli megnyomására a jobb oldali mező is törlődik. 
[A fenti példán a következő sorrendben követték egymást a kódok: 870-535-535.]Fellelési állapot, ill. a készülék áramköri működése
Fellelési állapot
A képen látható példányt az egyik FB-os taxis adok-veszek csoportból vásároltam meg. A kisipari (nem a Select Gmk. által gyártott) műszerdoboz a napsütés okozta hőhatástól teljesen eldeformálódott, a széthullás ellen pedig szigszalaggal rögzítették az alsó és a felső felet. Azt, hogy ez nem egyedi jelenség, jól bizonyítja, hogy a használtcikkes csoportokban feltűnő többi példány is hasonló tünetektől szenved. Az URH rádió felől egy hatpólusú tuchel csatlakozóval szerelt, öteres, árnyékolt kábel érkezik a dekóderbe.
A ragasztócsíkokat lebontva hozzáférhetővé váltak a belső áramkörök. A kis dobozban két darab, kétoldalas panel található, az alábbiakban ezek szerepét mutatom be: 
A panelek alkatrészek felőli oldala
Tápellátás
A rádió felől érkező kábel barna színű vezetéke a 12 voltos tápfeszültségé. Ebből a fenti képen piros kerettel jelölt rész állít elő stabil 5 voltot a digitális áramkörök számára. Két ferritmagos tekercs, ill. több kondenzátor igyekszik kiszűrni a táp felől érkező esetleges tranzienseket, amelyek zavart, vagy gerjedést okozhatnának. A stabilizálást egy uA/LM723CN típusú integrált áramkör végzi, amely önmagában mindössze max. 150 mA-es áramerőséget visel el, ezért kiegészítették egy külső teljesítménytranzisztorral.
Jelfeldolgozó panel
A fehér színű vezetéken a dekódolásra váró jel érkezik a panelre. Ezt egy Texas gyártmányú LM324N (négyes műveleti erősítő) IC fogadja — innen halad tovább a sávszűrt és felerősített jel az XR 2211ACP jelű FSK demodulátorra. Utóbbi egy célorientált integrált áramkör, amelynek feladata az analóg jelből előállítani a digitális kódsorozatot. Ez az NEC D8748D jelű (Intel-klón) mikrokontroller egyik bemenetére kerül. (A beépített mikrokontroller lényegében egy komplett 8 bites számítógép, amely egy tokba integrálva tartalmazza a CPU-t, a memóriát, ill. a fejlesztő által készített programot tároló, elektronikusan írható ROM-ot. A mikrokontroller felprogramozása külső eszközben történik. A későbbiek során igény szerint lehetséges a mikrogépben lévő szoftver törlése: a kis ablakon keresztül UV fénnyel megvilágítva törölhető a tartalma, majd a korábban említett elektronikus programozóval a módosított szoftver beírható (EPROM).
A mikrokontroller kimenetét egy 74LS04PC jelű inverter fogadja, amelyről ún. negálást követően (nullákból egyesek, egyesekből nullák lesznek) az alaplapi panelre halad tovább a digitális jel.
Utóbbi IC-n a figyelmes szemlélők felfedezhetik az egykori Mikroelektronikai Vállalat (MEV) nevét is.
Kijelzőmeghajtó áramkörök
Mivel az előlapi kijelző meghajtásához egy-egy számjegyhez épp 8 bitnyi információ tartozik (a 7 szegmens, ill. a tizedes pont pillanatnyi állapota: világít/nem világít), ezért a mikrokontroller felől érkező, 8 bites, soros jelet az alsó panelen hat darab 74LS164N jelű, ún. soros-párhuzamos shift regiszter fogadja. Szerepük a LED kijelzők egyes szegmenseinek meghajtása mellett az is, hogy
— a tápfeszültség megléte esetén — megtartsák logikai állapotukat egészen addig, amíg újabb adat nem érkezik a mikrokontroller felől.


További információk
Az egyik internetes közösségi felületnek köszönhetően sikerült felvennem a kapcsolatot Dávid Zoltánnal (a dekóder fejlesztőjével), aki készségesen és részletesen válaszolt a készülékkel kapcsolatos kérdéseimre. Tőle tudtam meg, hogy:
— a kódernek mindössze 100 ms-ra van szüksége a három számjegy kiküldésére — úgy, hogy ebbe még némi hibajavító bitsorozat is belefér;
— a dekóderből 1987-től kb. 300 darabot készítettek, a rádiókba kerülő kódoló áramkörökből ennél értelemszerűen jóval többet. Érdekesség, hogy a Select Gmk. által tervezett és gyártott FSK−panelok kerültek a BRG által gyártott FM-320-as taxirádiókba is;
— a ’80-as években nem volt egyszerű feladat az áramkörhöz szükséges integrált áramkörök hazai beszerzése: a szűkös kereskedelmi kínálat mellett az akkor még érvényben lévő COCOM-lista is megnehezítette a beszerzést, ezért leggyakrabban Bécsbe jártak ki beszerzőkörútra;
— a mikrokontroller programozása Commodore-64 számítógéppel történt;
— a dekóderből készült kijelző nélküli változat is adatcsatlakozóval, amellyel diszpécseri számítógépekhez lehetett illeszteni — így a hívóazonosítók közvetlenül a PC-n jelentek meg, lehetővé téve az automatikus naplózást, a címkiadások utólagos visszakeresését, az esetleges reklamációk kivizsgálását, stb.


Összességében ez egy kifejezetten jól átgondolt — az akkori korszak lehetőségeihez képest korszerű — eszköz, amely több mint 35 évvel a gyártás után is hibamentesen működik.

Szegecs
2023.03.13-30.