Kaposvári magántaxisok a CB sávban

A somogyi megyeszékhely személyszállítói "27 megán" a '80-as évek hajnalán...


Somogy Taxi 1986-ban
Egy Somogy Taxis Zsiguli Kaposváron — Forrás: Somogyi Néplap, 1986.11.07.

A kaposvári magántaxisok CB sávban történt megjelenésének oka, és módja gyakorlatilag semmiben sem különbözik az ország többi városában lezajlott folyamatoktól: 1982-ben — több évtizedes állami monopóliumot követően — engedélyezték a magán személy- és teherfuvarozást. Ennek hatására sokan váltották ki a hatósági igazolványt, hiszen egy érvényes B kategóriás jogosítvány mellé "csak" egy saját autóra volt szükség, és máris a maga urának érezhette magát az ember. Hamar kiderült persze, hogy a látszólagos szabadság az előnyök mellett nehézségeket is rejt magában. Szervezettség hiányában sok volt az üresfutás, ill. az utasszállítás nélküli várakozás. Így aztán — ahogyan az a fővárosban is történt a Budataxi, ill. a City taxi esetében — vidéken is sorra alakultak a különféle fuvarszervező irodák — kezdetben még mindenféle szabályozott keretek nélkül.
A kutatásaim során fellelt korabeli napilapok alapján Kaposváron 1983-ban alakult meg az első, saját diszpécserszolgálattal rendelkező cég, amely a Somogy Taxi nevet vette fel.
Somogy Taxi
A Somogyi Néplapban megjelent decemberi hirdetésük szerint CB-n kezdetben a közép 22-es csatornán dolgoztak, telefonszámuk 12-873 volt.


Egy évvel később, 1984. február 9-én jelent meg róluk bővebb írás a Somogyi Néplapban Taxiszolgálat címmel:
Somogy Taxi 1984
"Amikor két évvel ezelőtt megjelentek Kaposváron a magántaxik, mint minden újjal lenni szokott, a találgatások is megkezdődtek: megéri-e, meddig bírják, tartják-e a versenyt az államival. Volt, aki kihullott a sorból; többen talpon maradtak, s ma 39 magántaxis van a megyeszékhelyen. Közülük hatan egy sajátos közösségbe tömörültek, „Somogy taxi” néven. Anyagi szempontból nem függnek egymástól, valamennyiüknek iparengedélye van, de a munkát közösen szervezik meg. Az ötlet gazdája Szalontai Endre, kocsijának tetején ott billeg az antenna, jelezve a segítőtársat, a CB rádiót.

— Egy nyugdíjas házaspár vállalta, hogy telefonon fölveszi a rendeléseket, majd CB-n továbbítja nekünk. Tulajdonképpen ennyi volt a beruházás: a CB-központ és a rádiók.
Sokan bosszankodtak, amikor a Volán megszüntette az éjszakai taxirendelést; most az élelmes maszekok vállalták, éjjel-nappal hívhatók. Mindenki maga dönti el, hogy mikor akar dolgozni, és mivel saját zsebre fuvaroznak, a lazítást nem engedik meg maguknak. Még éjszaka sem, pedig akkor már mögöttük van az aznapi városi forgalomban levezetett 2—300 kilométer. Vajon megéri-e napi 14—16 órát, tölteni a volánnál?
— Szüksége van a városnak ezekre a szolgáltatásokra, igénylik az emberek a pontos, gyors szállítást. A visszatérő törzsvendégeink is bizonyítják ezt. Konkurencia? Csak hasznunkra válik, ha versenyezhetünk az utasokért. Gyakran előfordul, hogy átadjuk a rendelést a konkurenciának, ha mi nem tudunk azonnal kocsit biztosítani. Ilyenkor a verseny háttérbe szorul, az utas érdeke a fontos. A januárt azonban mi is megéreztük: a szokottnál jóval gyérebb volt a forgalom.
— Mi a megkötöttségük e szolgálat tagjainak?
— Teljesen önállóak vagyunk, de valakinek mindig kint kell lennie a standon; ezt az egyet egyeztetjük. Az éjszakázást persze senki sem szereti igazán, ám szükség van rá, hát vállaljuk.
— Az áremelkedéssel több szolgáltatás díja megváltozott. Emelkedik-e a taxié?
— Amíg a rezsiköltségeink nem emelkednek túlságosan, addig nem változtatunk a díjszabáson. Jelenleg megegyezik az államival. Igyekezünk még kedvezménnyel is segíteni az 50 kilométernél hosszabb útra indulókat.
Megszűntek már a kezdeti viszályok, a vasútállomás előtt békésen sorakoznak egymás mögött az állami és a magántaxik. A torzsalkodások helyét a tisztességes vetélkedés vette át. Értünk, utasokért."Egy 1985 márciusi hirdetésből az is kiderül, hogy létezett még egy Kapos Taxi nevű formáció is, amely rövid idő után megszűnt, a korábbi tagok pedig a Somogy Taxiban folytatták tovább vállalkozásukat. Időközben a diszpécserszolgálat telefonszáma 11-170-re változott. CB-n pedig átmentek a közép 7-esre, — természetesen AM üzemmódban:
Somogy Taxi CB AM7


Általános taxis körkép jelent meg a Somogyi Néplapban 1985. március 20-án, amelyből kiderül többek között, hogy a hazai taxióragyártók nem voltak képesek időre elkészíteni a jogszabályi előírásoknak megfelelő viteldíjjelzőket, ill. említésre kerül a harmadik kaposvári személyfuvarozó cég: a Tempó-taxi is:
Dacia taxi Kaposváron 1985-ben...
"Negyedik esztendeje, hogy útjainkon megjelentek az első magántaxisok. Azóta számuk megsokszorozódott és az első időszak viszályai is elcsitultak. Az első esztendőben — 1982-ben — Kaposváron 16 magántaxis dolgozott, ma számuk meghaladja az ötvenet. [...] A Pénzügyminisztérium többszöri határidő módosítás után 1984 decemberéig adott türelmi időt a magántaxisoknak, hogy kocsijukba beszerelhessék a hitelesített menetdíjszámlálót. Döntő többségük ennek eleget is tett, ám néhányan még ma sem tudták beszerezni a taxiórát. A gondot az okozta, hogy a hazai taxióragyártás késett és az igényeket képtelenek voltak folyamatosan kielégíteni. Ez ügyben a KIOSZ megyei szervezete sem sok sikerrel járt. Továbbra is bosszantja a taxisokat az órák gyakori meghibásodása. Előfordult, hogy az ablaktörlő bekapcsolásávál egyidőben a díjszámláló "nullázott". A magántaxisok nagyrészt a Baksán gyártott órákat használják, ezek beszerelését, javítását a Gelka végzi. Jogos kívánalmuk, hogy biztosítsanak csereórát, amíg az eredeti a javítóban van. [...]
A kaposvári több mint hatvan személytaxi — közülük kilenc a Voláné — elég a forgalom lebonyolításához. Ami a kocsipark állapotát illeti: a Volán az év elején három Ladát vett selejtpótlásra. A magántaxisoknak előírás, hogy szocialista gyártmányú kocsik használata esetén három év után az autót ki kell cserélni. A beszerzést könnyíti az a rendelkezés, miszerint a 10 százalékos felár lefizetésével sorbaállás nélkül megkaphatják az új kocsit. Ezzel a lehetőséggel nagyrészt élnek is a magántaxisok. A Kaposváron működő két közösség, a Somogy és a Tempó-taxi tagjai szinte kivétel nélkül beszerelték autóikba a CB-rádiót; ennek segítségével jelentősen csökkenthették az üres futást, gyorsabban érkezhetnek az utasért...
S. Gy."


Mindkét cég rendszeresen hirdetett a helyi napilapban, — ezekből látható, hogy a Somogy Taxi két éven belül már a harmadik telefonszámát használta (14-939), a Tempós diszpécserszolgálat pedig közép 19 AM-en dolgozott:
Kaposvári taxitársaságok 1985-ben


Két évvel később, 1987-ben — vélhetően gazdasági megfontolásokból — egyesült a két cég a Tempó Taxi nevének, és a Somogy telefonszámának, ill. CB csatornájának megtartásával.
Egyesült a Somogy Taxi és a Tempó

"Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy a SOMOGY taxi és a TEMPÓ taxi egyesült. Továbbra is várjuk kedves utasaink hívásait, előrendeléseit a régi jól ismert 14-939-es telefonon. A nap 24 órájában személy-, illetve tehertaxival, valamint autómentő szolgálattal állunk a közületek és a magánszemélyek rendelkezésére. Hívja Ön is a 14-939-es telefonon vagy a CB AM 7-es csatornán!"

A rendszerváltoztatás közeledtével újabb változások történtek a somogyi megyeszékhely taxi-piacán: 1989 októberében megalakult az Alfa-Karaván Taxi.

Alfa-Karaván Taxi
Alfa — Karaván Taxi. Értesíti kedves utasait, hogy november 1-jétől ÉJJEL-NAPPAL rendelkezésükre áll. Telefon: 12-345, 21-942. CB: AM—5. Kedvezmény: a kiállás a város területén továbbra is díjtalan. Teherfuvar-megrendelés: 12-341.


1989-ben a Tempó taxi reklámszerződést kötött az Állami Biztosítóval, ezáltal nevükbe bekerült a GÁBriel szó is, amely az ÁB Casco biztosításának fantázianeve volt. Telefonszámukat a könnyebben megjegyezhető 13-333-ra változtatták meg.
Gábriel Tempó Taxi Kaposvár
Gábriel-Tempó taxis Dacia, hátsó ajtaján a tarifatáblázattal: 8, 10, 3 Ft. (alap/km/várakozás) — Somogyi Néplap, 1989.07.21.
Tempó-Gábriel Taxi
Két évvel később felbontották a biztosító, és a fuvarszervező vállalkozás közti szerződést, ezzel egyidőben visszaváltottak Tempó Taxi névre:
TEMPÓ Taxi Kaposvár

A rendszerváltoztatás után újabb, rövid életű taxis cégek jelentek meg Kaposváron:
1991-ben megalakult a Korona Taxi, amelyről a nevén kívül semmilyen bővebb információt nem sikerült fellelnem a korabeli sajtóból.
Egy 1992 márciusi apróhirdetésben pedig a Fortuna Taxi neve szerepel, amely a 19-633-as telefonszámon, CB-n pedig a közép 15-ös csatornán, AM üzemmódban volt elérhető.
Fortuna Taxi


1994 áprilisban egyesült a Tempó és a Karaván — ezzel létrejött a City Taxi Unió Kaposvár:
City Taxi Unió Kaposvár


Taxis szempontból érdekes módon pont az 1993 utáni világ a legnehezebben visszakövethető: kérészéletű cégek megjelenése, + az év második felétől megkezdődött a korábbi ötjegyű telefonszámok hatjegyűre cserélése, ugyanakkor a hirdetésekből eltűntek a CB csatornák — vélhetően az URH-ra való átállással egyidőben. 

A cikkben felhasznált forrásokat a Hungaricana Közgyűjteményi Portálban találtam meg. Hatalmas köszönet nekik a szkennelésért, és a digitalizált anyagok elérhetővé tételért!


2023.07.10-11.
Szegecs